< Terug naar het overzicht

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

DIGITALE TRANSFORMATIE

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

De infrastructuurwereld is een relatief traditionele sector, die gevangen lijkt te zitten in strikte opdrachtgever- opdrachtnemerrelaties waar het vertrouwen over en weer dun is. Tegelijk is het een sector die in sneltreinvaart moet veranderen.


De opgaves voor de sector zijn immens: vanaf 2026 gaat het traditionele asfalt op basis van bitumen uit het straatbeeld verdwijnen vanwege de milieubelasting en er ligt er een mooie uitdaging voor circulair materiaalgebruik voor wegverhardingen. Gezien de beperkte middelen voor onderhoud van de weginfrastructuur moet de besluitvorming goed afgewogen zijn en de leercurves versneld doorlopen worden. Data kan een belangrijke rol spelen in deze bovenstaande opgaves.

 

In navolging van een eerdere opdracht, waarin o.a. Klaes Sikkema met een groot aantal partijen een voorspellend onderhoudsmodel voor Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld, is WE Labs nu gevraagd om samen met marktpartijen hieraan een vervolg te geven.

 

In opdracht van Rijkswaterstaat verkennen we de mogelijkheden om met andere overheden en de sector samen te komen tot vertrouwde inwinning, uitwisseling en gebruik van data. Indien data van zowel de opdrachtgevers als de aannemers en ingenieursorganisaties op vertrouwde wijze kan worden gedeeld dan creëren we daarmee niet alleen een beter voorspelbaar onderhoudsregime maar ook inzicht in circulaire bouwstoffen en het moment waarop die beschikbaar gaan komen.

 

Zo kunnen we als sector samen versneld gaan leren hoe we het gebruik van fossiele en niet biobased grondstoffen minimaliseren en werken we aan meer vertrouwen binnen de sector.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ) of Erwin Dolmans ( )Bekijk ook:

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant