< Terug naar het overzicht

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Digitalisering | Digitale Transformatie

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Een interim opdracht van WE LABS voor de Economic Board Utrecht (EBU) om te komen tot een coherente digitale strategie ten behoeve van economische- en werkgelegenheidsgroei in de Utrecht Region (Provincie Utrecht en de regio Gooi en Eemlanden).


De regio Utrecht ambieert de meest gezond stedelijke leefomgeving van Europa te worden. Door zich te profileren met toonaangevende partijen binnen de regio als RIVM, de Universiteit Utrecht, UMCU en anderen kan een herkenbare regiosignatuur worden gecreëerd.

 

Vanuit de Economic Board Utrecht is samen met het RIVM en het exposomeprogramma van de Universiteit Utrecht de Data- en KennisHub Gezond Stedelijk Leven (DKH-GSL) gerealiseerd. De DKH-GSL is een open platform van publieke en private organisaties waarin met inwoners samen aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving wordt gewerkt. De hub ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving.

 

Sinds de realisering van de Hub hebben een groot aantal publieke en private partijen zich gemeld als partner binnen het initiatief.

 

Voor meer informatie over de DKH-GSL zie hier.

 

Met de Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven als basisingredient is tevens voorgesorteerd op een publieke EDIH (European Digital Innovation Hub).

 

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant