< Terug naar het overzicht

Factory Of The Future (FOKUS)

SMART INDUSTRY | ECONOMIE

Factory Of The Future (FOKUS)

FOKUS - staat voor: Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking. De doelstelling van het project is het door een gestructureerde aanpak proactief inzetten en verbinden van de kennis, faciliteiten en technologieën in de kennislabs in Nederland en Vlaanderen op het gebied van productietechnologie, zodat bij 200 KMO/MKB-bedrijven potentieel innovaties kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd die hen helpen te transformeren naar een Fabriek van de Toekomst (FvdT).


Vlaanderen en Nederland gaan binnen dit project intensief samenwerken en kennis bundelen om de gezamenlijke kennislab-infrastructuur beschikbaar te maken voor het industrieel KMO/MKB dat hiermee voordelen kan behalen in het realiseren van hun uitdagingen die voortkomen uit de transitie naar de Fabrieken van de Toekomst.

 

In dit project focussen we op twee technologieën die een sleutelrol spelen in de FvdT:

 

  1. flexibele operator ondersteuning op de werkplek met behulp van (collaboratieve) robots en augmented reality (AR)
  2. geconnecteerde werkplaats: slimme integratie en connectie van machines op de werkplek in de context van complexe hoogwaardige componenten/producten

 

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant