< Terug naar het overzicht

AI Compass

SMART CITY | DIGITALE TRANSFORMATIE

AI Compass

De volgende stap in het opschalen en toepassen van data en digitale dashboard voor de publieke veiligheid en zekerheid wordt gezet met een wetenschappelijke studie in het kader van een nieuwe NWO-call naar de relatie tussen mens en autonome systemen. Het wordt uitgevoerd door TU Delft en het proposal genaamd "AI Compass" is mede ingediend door WE Labs.


Achtergrond

In het pilotproject op Scheveningen voor de Crowd Safety Manager was de TU Delft betrokken bij een wetenschappelijke onderbouwing om vanuit historische en realtime data te komen tot voorspellende modellen ter ondersteuning van de regieketen. Spelers in die keten waren o.a. het Politiekorps Den Haag, de Veiligheidsregio Rijnmond, de gemeente Den Haag en haar BOA's en de Impact Coalitie Safety & Security.

 

Het opschalen van deze urban digital twin richting een meer agnostisch model om breedschalige toepassing binnen gemeentelijke domeinen en uitwisseling tussen gemeenten en andere overheden mogelijk te maken is in 2023 ingezet door provincie Zuid-Holland in samenwerking met stad Rotterdam. Over de inzet van crowd monitoring & control met een digital twin dashboard is meer te lezen in een eerdere post onder Actueel. De landelijke opschaling krijgt momenteel vorm met het visiedocument 'Dutch Digital Twin AppStore' dat tijdens de Smart City Expo in Barcelona is gepresenteerd en waarmee WE Labs is toegetreden tot het DMI-Ecosysteem.

 

Coalitie Besluitvorming

Een van de resultaten van de pilot in Den Haag was dat beslissingen die in een zeer kort tijdsbestek moeten worden genomen baat kunnen hebben bij ondersteuning door ervaringen met vergelijkbare scenario's uit het verleden. Door de veelheid aan historische en realtime data te koppelen aan de juiste algoritmen kan een onderbouwd advies worden gegeven aan de besluitvormende commandopost. De mens blijft uiteindelijk verantwoordelijk, maar kan door de machine prima worden geadviseerd.

 

De vraag is met welke begrijpelijke algoritmen dit haalbaar is, hoe deze in de context worden getoetst en geoptimaliseerd en welke kwaliteit en kwantiteit aan (geaggregeerde) data hiervoor benodigd zijn. Hoe is dit alles ethisch verantwoord te ontwikkelen en hoe waarborgen we de transparantie en de verantwoording. Tegelijk blijft de mens eindverantwoordelijk en ook dat moet gewaarborgd zijn. Dit alles zal onderzocht worden door de TU Delft en Universiteit Groningen. Hiervoor is een coalitie gevormd door WE Labs van o.a. de steden Rotterdam en Den Haag, de Nationale Politie, het Multi Intelligence Center (MIC) Rotterdam-Rijnmond, Argaleo en Elba\REC.

 

NWO-call KIC-MAS

Voor de benodigde co-financiering is de NWO-call "KIC - MAS" (Kennis Innovatie Convenant - Mens en Autonome Systemen) aangeschreven door het team van Prof. Dr. Tina Comes in samenwerking met WE Labs. Het projectvoorstel "AI Compass" is in februari 2024 beloond met een positieve beschikking. De komende jaren zal dit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden door diverse Ph.D.'s waardoor we meer te weten zullen komen over de technologische en ethische aspecten van Artificial Intelligence als beslissingsondersteuning voor overheidsdiensten in zaken van veiligheid en zekerheid.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ), Xander Pieterse ( ) of Erwin Dolmans ( ).

 

AI CompassBekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant