< Terug naar het overzicht

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Innovatie | Kennisvalorisatie

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

De subsidieregeling Thematische Technology Transfer (TTT)  maakt het mogelijk om kennis van onderzoeksorganisaties beter naar de samenleving en markt te brengen. De regeling komt uit de middelen van het Toekomstfonds en voorziet kennis-startups van startkapitaal. De gelden zijn verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en investeerders.


In 2019 hebben Minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK) hebben 24 miljoen euro hiervoor uitgetrokken.Hiermee worden investeerders gestimuleerd om geld te steken in start-ups die gebruik willen maken van kennis van onderzoeksorganisaties.

 

Samen met Equator Research en in opdracht van de vier technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) is een consortium met onderzoeksorganisatie TNO en investeerder NBI Investors samengesteld door WE Labs en is een projectplan ontwikkeld voor optimaal (her-)gebruik van materialen en het gebruik van duurzame grondstoffen. Dit consortium voor Circulaire Technology is één van de in totaal drie consortia die ieder 8 miljoen toegekend heeft gekregen.

 

Voor berichtgeving zie hier.

 

Minister Van Engelshoven (OCW): “Met deze middelen stimuleren we dat de samenleving de vruchten plukt van de kennis van wetenschappers. De onderzoeksorganisaties gaan de komende zes jaar samenwerken en gaan op zoek naar startups zodat met hun kennis producten en diensten worden ontwikkeld voor slimme, interactieve elektronica in bijvoorbeeld operatiekamers en voor maatschappelijke vraagstukken rond milieu.”

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “De TTT-regeling helpt hoogwaardige kennisbedrijven van de grond te krijgen die economisch belang koppelen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals oplossingen voor hart- en vaatziektes en een betere omgang met grondstoffen.”

 

Neem voor meer informatie contact op met Xander Pieterse ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant