< Terug naar het overzicht

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Digitalisering | Digitale transformatie

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Gemeente Dordrecht heeft een gedegen historie op het gebied van Smart Cities en is toe aan een volgende fase. WE LABS is gevraagd een koersdocument te schrijven waarin wordt beschreven hoe digitalisering bij kan dragen aan de realisatie van de ambities van Dordrecht. 


Smart Society Dordrecht beschrijft hoe de gemeente samen met haar omgeving digitalisering inzet voor de maatschappelijke uitdagingen waar de gemeente voor aan de lat staat. Zo kent de stad belangrijke opgaven op het gebied van een leefbare (binnen-)stad en op het gebied van armoede en multi-problematiek. De vraag die aan de basis ligt van het koersdocument is: Hoe kan digitalisering bijdragen aan deze complexe maatschappelijke opgaven?

 

WE LABS heeft daarbij een analyse gemaakt van eerdere Smart City Initiatieven en de lessen die daaruit zijn te leren, heeft gekeken naar de aanwezige capaciteit en competenties binnen de gemeente (en daarbuiten) en heeft vervolgens op basis van geïnventariseerde kansen en knelpunten een realistische koers opgetekend die de komende jaren ten uitvoer wordt gebracht.

 

Het koersdocument is door het college goedgekeurd en de gemeente Dordrecht zal de komende jaren digitale innovatie inzetten om meer aan de voorkant van het probleem te komen in plaats van reactief de symptomen van die problemen te blijven bestrijden. Dat doet zij door meer datagedreven te werken; niet alleen, maar juist samen met het ecosysteem van bedrijven, onderwijs en andere overheden.

 

Neem voor informatie vrijblijvend contact op met Klaes Sikkema ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant