< Terug naar het overzicht

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

DIGITALE TRANSFORMATIE

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant is in samenwerking met het Big Data Value Center en TNO onderzoek gedaan en advies uitgebracht t.b.v. digitalisering van de VTH Taakuitvoering.


Digitalisering optimaal benutten

De provincie wil haar VTH taken anders gaan invullen. In het integrale beleidskader kiest ze daarbij voor een meer integrale benadering van vergunningverlening. Tegelijkertijd wordt bij het uitvoeren van de handhaving en toezichtstaken sterk ingezet op partnering en samenwerking met andere stakeholders. De provincie wil in dit kader de mogelijkheden van digitalisering optimaal benutten. Niet alleen in de manier van vergunning verlenen, toezicht houden en handhaven, maar ook door het gebruik van nieuwe kennis en vaardigheden die door nieuwe technologieën mogelijk worden of ondersteund kunnen worden.

 

Stapsgewijs digitaliseringsproces

Onderzoek is gedaan bij betrokken organisaties zoals de Omgevingsdiensten, Milieudienst, Natuurbescherming, Politie, Provincie en landelijke overheid. Op basis van interviews en workshops zijn kansen en bedreigingen in kaart gebracht en vertaald naar vergezichten die zijn gematcht met beleidsdoelstelling. Deze zijn vervolgens op basis van beschikbare digitale technologie vertaald naar een realistische roadmap voor een stapsgewijs digitaliseringsproces.

 

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Smart Data Brabant