< Terug naar het overzicht

TechniekCoalitie

Digitalisering | Smart Industry

TechniekCoalitie

De Techniekcoalitie is een gezamenlijk initiatief in Zuid-Nederland van Brainport Network, FME, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland en de opleidingsfondsen OOM, A&O en OTIB voor het overheidsprogramma Leven Lang Ontwikkelen. Met dit initiatief willen zij kleine en middelgrote technische bedrijven ondersteunen in het opstellen van toekomst- en personeelsplannen voor competenties en beroepen van de toekomst.


Techniekcoalitie koppelt het netwerk, de deskundigheid en middelen van drie landelijke technische branches in de maakindustrie en scholingsfondsen aan capaciteit, middelen en plannen in Limburg. De provincie Limburg brengt de partijen bij elkaar en ondersteunt ze met een bedrag van ruim € 1,1 miljoen.

 

Het totale project loopt vier jaar, waarvan de provincie Limburg de eerste twee jaar ondersteunt. Het doel is om 165 bedrijven te helpen bij het maken van verander- en strategische personeelsplannen, ongeveer 1.400 werknemers op te leiden en bij te scholen en 100 mensen vanuit een uitkeringssituatie te laten instromen.

 

Daarnaast wil men met het project input genereren voor vernieuwde en modulair opgezette onderwijsmodules voor werkenden, vijftien hybride techniekdocenten opleiden en 120 praktijkopleiders ondersteunen. Ten slotte is het de bedoeling om 800 bedrijven en 2.800 werknemers voor te lichten over leven lang ontwikkelen, methodieken voor werkplekleren en modules voor e-learning uit te rollen en 5% minder uitval van leerlingen in het initieel technisch onderwijs te realiseren.

 

In opdracht van FME heeft WE Labs de coalitie helpen samenstellen, het project ontwikkeld, de business case gebouwd en de subsidie succesvol aangevraagd (OPZuid).

 

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant