< Terug naar het overzicht

Techvalley

SMART INDUSTRY | ECONOMIE

Techvalley

Holland boven Amsterdam kent een groot aantal innovatieve machinebouwers. Of het nu gaat om high-tech wielbouwmachines, robots of machines voor de verwerking van zaden of fruit: deze bedrijven, die bekend staan als de ‘Technospitsen’ behoren wereldwijd tot de top in hun nichemarkten.


TechValley heeft tot doel het productief verbinden van kennis, uitdagingen, mensen, bedrijven en kennis-/onderwijsinstellingen voor een aantrekkelijke en toekomstbestendige maakindustrie in Noord-Holland.

Voor deze bedrijven is ‘Smart Industry’ de normaalste zaak van de wereld maar ook zij realiseren zich: ‘samen staan we sterker’. Door van elkaar te leren en samen nieuwe ideeën te ontwikkelen creëren ze een innovatief ecosysteem van maakbedrijven dat zich klaarmaakt voor de toekomst.

 

TechValley zet in op het duurzaam versterken van clustervorming tussen de maakbedrijven in Noord-Holland door in te zetten op de samenwerking met kennisinstellingen, slimme en duurzame innovatie en een aantrekkelijke arbeidsmarkt voor hoogwaardig technisch personeel.

De samenwerking tussen FME, Metaalunie, InHolland, VU en TU Delft Technospitsen en Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord biedt de basis om te innoveren op het niveau van producten, programmatuur, processen en diensten waardoor clustervorming tussen maakbedrijven wordt versterkt.

InHolland (Techniek, Ontwerpen en Informatica), VU (data science) en TU Delft (fijnmechanica) ontwikkelen en leveren kennis op het gebied van robotica, vision, data, en predictive maintenance.

 

De bedrijven in TechValley richten zich op drie soorten marktkansen:

  1. Gebruik van nieuwe technologieën als robotica, vision, ICT, processimulatie, en data om de eigen productieprocessen slimmer te maken, zodat in de keten efficiënter kan worden samengewerkt en in de toekomst beter kan worden ingespeeld op kansen en eisen van klanten;
  2. Ontwikkeling van nieuwe producten om klanten ook in de toekomst te kunnen bedienen en nieuwe markten te veroveren;
  3. Zichtbare clusterontwikkeling en samenwerking zodat (technisch) personeel voor de regio behouden blijft en zich kan blijven ontwikkelen en nieuw technisch talent wordt aangetrokken.

 

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant