< Terug naar het overzicht

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Duurzaamheid | Circulaire Economie

Regio Arnhem-Nijmegen heeft duurzaamheid in het DNA en omarmt circulariteit. The Economic Board Gelderland, Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Gemeentes Arnhem, Nijmegen en Duiven nemen initiatief om de opgaven in de regio te verbinden aan een kenniswerk gericht op 'Slimme Circulariteit'.


Het idee is om dit middels 'Lifeport Circular Lab' vorm te geven: een living lab voor een toekomst- en klimaatbestendige circulaire economie.

 

Het doel: het inzetten van een netwerk van deskundigen, innovatieve bedrijven, belangenorganisaties, overheidsinstanties en betrokken burgers om in de praktijk, al lerend en al onderzoekend aan de gang te gaan met duurzame en circulaire oplossingsrichtingen voor regionale opgaven.

 

WE Labs werkt hier samen met NC Advies en Spectrum Elan. Aan de hand van de eerste 4 geïdentificeerde regionale opgaven ontwikkelen we eerste gedragen plannen die een basis gaan bieden voor besluitvorming over - en de opzet van 4 pilotprojecten en het Living Lab Delta Oost als geheel.

De eerste vier opgaven zijn:

  • De (circulaire) ontwikkeling stationsgebied Nijmegen;
  • Hittebestendigheid en koele routes in Arnhem;
  • Het bedrijventerrein Innofase, Duiven, met een hub voor circulaire grondstoffenketens;
  • Korte ketens en duurzame regionale tuinbouw bij Nextgarden, Lingewaard.

 

Rond deze opgaven wordt een voor de regio relevante kennisagenda opgebouwd en worden eerste plannen ontwikkeld (voor de 4 pilots en voor het overkoepelende Living Lab). De stappen: identificatie van opgaven, verkenning, voeding, vorming, de ABCD methode (zie ‘the natural step’), het opzetten van de business cases en het, van hieruit, identificeren van de rollen en de meerwaarde van het overkoepelende lab.

 

Neem voor meer informatie contact op met Xander Pieterse ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant