< Terug naar het overzicht

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

DATAFICATIE | DIGITALE TRANSFORMATIE

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Op eigen initiatief is een delegatie van Rijkswaterstaat meegenomen op excursie naar AerData (Boeing) met als onderwerp "predictive maintenance en asset optimization". Daaruit is de opdracht voortgekomen om een project te ontwikkelen en te begeleiden ten aanzien van "voorspellend asfaltonderhoud".


Datalab van RWS en diverse marktpartijen zijn aangestuurd om in korte sprints te zoeken naar de belangrijkste actoren die van belang zijn voor de degeneratie van asfalt. Een grote set aan data uit eigen organisatie en daarbuiten (variërend van vervoersbewegingen naar diverse classificaties tot hoogtekaarten, weersinvloeden, bodemgesteldheid, vegetaties en aanwezigheid van industrie en logistieke centra) is onderzocht.

 

Er heeft een analyse plaatsgevonden ten aanzien van de verschillende actoren (zowel individueel als in samenhang met andere actoren) om de impact op de levensduur van het asfalt te bepalen en op die wijze te komen tot een levensduurvoorspellend model.

 

Om de voorspellende waarde nog verder te verbeteren is een advies opgesteld ten behoeve van samenwerking tussen aannemers (asfalt-ingredienten en aanlegcondities) en de verschillende wegbeheerders (naast RWS, ook provinciaal en gemeentelijke wegbeheerders). Deze samenwerking heeft vorm gekregen binnen het programma "Asfaltimpuls".

 

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant