< Terug naar het overzicht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

Digitalisering | Digitale Transformatie

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

Een interim opdracht voor de Economic Board Utrecht om te komen tot een coherente digitale strategie ten behoeve van economische- en werkgelegenheidsgroei in de Utrecht Region (Provincie Utrecht en de regio Gooi en Eemlanden).


Volgens onderzoek van McKinsey blijft zo’n 88% van het economisch potentieel van digitalisering vooralsnog onbenut gebleven. Door de digitale transformatie versneld plaats te laten vinden kan het economische groeipotentieel van een regio substantieel worden gestimuleerd. Een diepere analyse van het innovatiepotentieel van de regio Utrecht laat een breed eigen profiel zien: goed in veel dimensies, een hoogvlakte met enkele piekjes. De regio kan dus veel en heeft keuzeopties qua innovatiebeleid. Digitalisering als profiel lijkt bij de regio te passen: high-end dienstverlening is sterk aanwezig en private investeringen in R&D in de ICT sector zijn hoog. De OESO roemt de Nederlandse digitale vaardigheden, waarvan de centraal gelegen regio Utrecht goed kan profiteren, mits zij de groeiende vraag kan bijhouden. Tezamen met toonaangevende partijen uit de regionale triple helix is een fundament gelegd voor de actieagenda digitale transformatie.

 

Het Actieplan richt zich op drie functionaliteiten:

  • 'Activate' gaat over het verleiden van mensen tot andere keuzes en gedrag. Uit de interviews blijkt dat vrijwel iedereen de snelle digitalisering waarneemt maar om allerlei redenen onvoldoende acteert. Hier is een aanpak van beïnvloeding middels het AIDA model een bewezen insteek. De actieagenda omvat de strategie voor gedragsverandering (leren ontwikkelen) en een bijpassende uitvoeringsagenda waarin de doelgroepen, interventies, kengetallen en evaluatie-aanpak zijn opgenomen.

  • 'Educate' gaat over het opleiden van werknemers met passende opleidingsmethodes en state-of-art faciliteiten. Het gaat hier om hoger onderwijs, maar ook om middelbaar onderwijs en private opleidingen. Het actieplan vervult een ondersteunende rol van identificeren en mobiliseren van vraag naar opleidingen en trainingen (voldoende massa).
  • 'Innovate' gaat over het organiseren en inrichten van cross-sectorale experimenteerruimte in lijn met de maatschappelijke uitdagingen als Gezond Stedelijk Leven en Gezond zoals in de reïntegratie-regeling REA geïdentificeerd. Zo kan maatschappelijk rendement gehaald worden, maar ook het cross-sectoraal leren versnellen en kan het toekomstig verdienvermogen door het Actieplan aangejaagd worden.

 

Het programma is overgedragen aan de provincie Utrecht. Zie de video hier.

 

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant