< Terug naar het overzicht

Smart Data Brabant

DIGITALE TRANSFORMATIE | ECONOMIE

Smart Data Brabant

Data zijn de grondstof van de nieuwe economie. Wereldwijd ontstaan veel (nieuwe) bedrijven die economische waarde creëren met data (dataficatie). In opdracht van de provincie Noord-Brabant zijn wij verantwoordelijk voor de actielijn Data Delen.


De sterke uitgangspositie in de topclusters, zoals een breed scala aan internationaal succesvolle bedrijven, sterke banden binnen het innovatie-ecosysteem en de internationale allure van de Smart Industry, biedt Brabant een voorsprong op andere regio’s in Europa de mogelijkheid om uit te groeien naar de nummer 1 data-tech regio in Europa. Op basis van de marktanalyse en de daaruit afgeleide ambitie en missies is een plan van aanpak uitgewerkt dat bestaat uit vier actielijnen die randvoorwaarden aanpakken en nieuwe bedrijvigheid stimuleren. Deze actielijnen zijn: 1. Datacompetentie 2. Data Delen 3. Datatalent en 4. Data Business

 

In opdracht van de provincie Noord-Brabant zijn wij verantwoordelijk voor de actielijn Data Delen:

"Voor succesvolle waarde-creatie moeten data vrij en vertrouwd ontsloten, uitgewisseld en gedeeld kunnen worden. Dat vraagt om het oplossen van technische, financiële, juridische en organisatorische knelpunten in de data-infrastructuur. Het doel is een set van praktische hulpmiddelen en afspraken te ontwikkelen, waardoor partijen op platform-onafhankelijke en schaalbare wijze data kunnen delen. 25.000 Brabantse bedrijven moeten hier gebruik van gaan maken".

 

Lees het volledige rapport hier.

 

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant