< Terug naar het overzicht

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

SMART CITY | DIGITALE TRANSFORMATIE

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Hoe werken de gemeente, de politie en andere betrokken stakeholders samen aan het beheersen van drukte en het voorkomen van incidenten? WE LABS heeft een project ontwikkeld waarin we met een brede coalitie samenwerken om inzicht te verkrijgen in het ontstaan en escaleren van drukte in de openbare ruimte en in de interventiemogelijkheden die ter beschikking staan.


Living Lab Scheveningen blijkt een logische landingsplek voor een traject waar we digitale technologie inzetten om drukte inzichtelijk te krijgen, te kunnen voorspellen en de samenwerking tussen relevante ‘ketenpartijen’ in goede banen te leiden. In opdracht van de gemeente Den Haag en de Nationale Politie is door WE LABS de 'Crowd Safety Manager' (CSM) ontwikkeld, gesubsidieerd door RVO.

 

Drukte nauwkeurig voorspellen

Binnen het project wordt samengewerkt met Argaleo, TU Delft, TNO, PolitieStadsdeel Scheveningen en Gemeente Den Haag, Future City FoundationELBA\REC en Q-TC. Binnen het project is door Argaleo een 4D digital twin gebouwd die middels een diversiteit aan relevante datasets inzicht biedt in de actuele drukte en die door TU Delft is verrijkt met voorspellende modellen die drukte tot 2 weken in de toekomst op het uur nauwkeurig kunnen voorspellen. Deze inzichten worden vervolgens binnen de regieketen gebruikt om te bepalen wie, wanneer, welke interventie moet plegen om de drukte beheersbaar te houden en escalatie met incidenten te voorkomen. De relevante stakeholders, rollen en verantwoordelijkheden zijn daarbij door Q-TC in kaart gebracht.

 

Rolverdeling

Opschaling binnen de Impact Coalitie Safety en Security (ICSS) vindt plaats door TNO en de Gemeente Den Haag. Future City Foundation zet een Community of Practice op om landelijke kennis rondom het onderwerp uit te wisselen met andere organisaties die bezig zijn met Crowd Management. ELBA\REC verzorgt alle communicatie en vanuit WE LABS hebben we naast genoemde projectontwikkeling een begeleidende rol waarin we o.a. de business case ontwikkelen, participatie vormgeven door tafels op het gebied van Ethiek, Economie, Techniek en Juridisch en we hebben nog een rol in de stuurgroep.

 

Alle informatie staat op de site crowdsafetymanager.nl.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ) of Xander Pieterse ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant