< Terug naar het overzicht

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

DUURZAAMHEID | VEEHOUDERIJ | ECONOMIE

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Gezien de groeiende urgentie voor de verduurzaming van de veehouderij, zijn er nog maar weinig duurzame stalsystemen beschikbaar; stalsystemen die beter zijn voor mens, dier, milieu en boer. De ideeën zijn er echter wel: ideeën voor nieuwe werkingsprincipes of nieuwe toepassingsgebieden daarvan op het boerenerf. Het is van belang dat deze ideeën een concrete stap verder worden gebracht.


Samenwerking voor duurzame stalinnovaties

De Provincie Noord-Brabant heeft FME gevraagd om capaciteit in te zetten om zulke ideeën verder te brengen door samenwerking te faciliteren en ze te concretiseren door middel van het gezamenlijk bouwen van business- innovatie- en ondernemingsplannen.

Met het maken van een plan kunnen de ins- en outs van een samenwerking worden besproken, worden businesshypothesen zichtbaar en getest, wordt het mogelijk om andere partijen uit de keten aan te haken en ontstaat een basis om financiering op te halen.

 

WE LABS heeft in opdracht van FME en de Taskforce Toekomstbestendige Stallen het project geïnitieerd en het voorstel geschreven. Voor de inhoudelijke uitvoering wordt samengewerkt met deskundigen vanuit FME, ZLTO en een flexibele schil van deskundigen. Ondertussen zijn 8 innovaties verder geholpen.

 

Neem voor meer informatie contact op met Xander Pieterse ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant