< Terug naar het overzicht

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

KENNISMANAGEMENT & DIGITALE TRANSFORMATIE

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Het is een gegeven dat kennis binnen veel organisaties een van de meest ondergewaardeerde en verwaarloosde aspecten is. Uit onderzoeken blijkt dat slechts zo’n 15% van de binnen organisaties aanwezige (relevante) kennis op effectieve wijze wordt ingezet. Voor goede kennisuitwisseling en samenwerking is een goed inzicht in aanwezige en benodigde kennis van belang.


Voor Rijkswaterstaat is onderzoek gedaan naar alle voor RWS relevante kennisgebieden waarbij onderscheid is gemaakt tussen hoofdkennisvelden en onderliggende kennisvelden. Deze kennisvelden worden in de vorm van een interactieve (clickable) kennisboom weergegeven waarbij metadata ten aanzien van betreffende kennisvelden en koppelingen met de primaire processen van RWS zichtbaar worden. Rondom de kennisboom is vervolgens een samenhangende organisatie van communities of practice ingericht.

 

Daarnaast zijn mock-ups voor tooling ontwikkeld waarmee persoonsprofielen kunnen worden gekoppeld aan de kennisboom. De organisatie krijgt hierdoor een actueel en adequaat inzicht in de binnen de organisatie aanwezige kennis en competenties. Aanwezige kennis en competenties kunnen hiermee worden gematcht op middellange en lange termijn opgaves waaruit de organisatie inzicht verkrijgt in de concrete kennisbehoefte op deze termijn (te vertalen naar re-skilling / up-skilling van de bestaande populatie en in tijdige aanname en/of inhuur van ontbrekende kennis en competenties).

 

Neem voor meer informatie contact op met Klaes Sikkema ( ).Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant