Hoe verhoudt Smart Mobility zich tot de 'Stad 2.0'?

Hoe verhoudt Smart Mobility zich tot de 'Stad 2.0'?

Waar voorheen de stad zich telkens met incrementele stapjes ontwikkelde zien we de komende jaren als gevolg van met name de bouw- en verduurzamingsopgave en de energietransitie deze stad substantieel veranderen. Het is daarbij interessant om na te denken hoe mobiliteit zich gaat verhouden tot die veranderende stad en de regio er omheen en tijdig te bedenken welke innovaties nodig zijn om ons te verplaatsen, terwijl we tegelijkertijd de stedelijke omgeving leefbaar en opgeruimd willen houden.

Lees verder >

Verslag Tekle Gemeente- en Provinciedag

Verslag Tekle Gemeente- en Provinciedag

DIGITALISERING

Op 26 oktober 2023 ontvingen we vertegenwoordigers van koplopende gemeenten Tilburg, Zwolle, Amersfoort en Hilversum, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een werkbezoek in het kader van de publieke digitalisering bij Tekle Holographics in Hilversum.

Lees verder >

WE Labs aanwezig op Smart City Expo Barcelona

WE Labs aanwezig op Smart City Expo Barcelona

DIGITALISERING

Op het Nederlands paviljoen van het aan het nationaal groeifonds gerelateerde DMI (Dutch Metropolitan Innovations) zal ook WE Labs acte de présence geven. We zullen hier nadere toelichting geven op het visiedocument voor de "Dutch Digital Twin App Store (DDTAS)" dat we schrijven in opdracht van de G40 gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.

Lees verder >

Digital Twin technologie voor nieuwe markten

Digital Twin technologie voor nieuwe markten

DIGITALISERING

In de wereld van stadsplanning en digitale technologieën is samenwerking cruciaal. Dit wordt duidelijk uit de samenwerking tussen Argaleo, een Nederlands softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in Digital Twin technologie voor stadsplanning en besluitvorming, en InnovatieMakelaars Erwin Dolmans en Xander Pieterse.

Lees verder >

Hoe kan je als centrummanager data gebruiken?

Hoe kan je als centrummanager data gebruiken?

Tijdens een online sessie van 4 april gaven Erwin Dolmans (WE LABS), Samantha van Rooij (Binnenstadregisseur van de binnenstad van Gemeente Tilburg) en Jeroen Steenbakkers en Yvonne van der Steijn (Argaleo Argaleo) inzicht in hoe centrummanagers data kunnen gebruiken om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en hun doelen te bereiken.

Lees verder >

Opdracht voor kwartiermaker

Opdracht voor kwartiermaker

DIGITALISERING | SMART CITY

Vorige week tijdens de citydeal bijeenkomst tekende Maarten Burggraaf als trekker van de themagroep Slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing de opdracht voor WE LABS waarin wij kwartier gaan maken voor platform agnostische digital twin toepassingen.

Lees verder >

Why Not: de 'WE SPACE'

Why Not: de 'WE SPACE'

Innovatie

In deze 'Why Not' beschrijft Klaes Sikkema hoe 'WE SPACE's' organisaties in staat kunnen stellen om gezamenlijk innovaties te realiseren.

Lees verder >

Xander Pieterse in Editie NL

Xander Pieterse in Editie NL

Duurzaamheid | Veehouderij | Innovatie

Afgelopen zaterdag 24 september verscheen Xander Pieterse, als vertegenwoordiger van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen, in 'Editie NL' op RTL 4 naar aanleiding van een item over de stikstofproblemen. Het draaide om de vraag waarom sommige innovaties die veelbelovend zijn om de stikstofuitstoot te reduceren nog niet op grote schaal toegepast worden.

Lees verder >

Ondertekening City Deal 'Slim Maatwerk'

Ondertekening City Deal 'Slim Maatwerk'

Digitalisering | Publiek-Privaat

Overheid en markt onderzoeken in City Deal ‘Slim Maatwerk’ hoe technologie bij kan dragen aan betere gezondheid en meer kansengelijkheid. WE Labs is partner van 'Slim Maatwerk' en Klaes Sikkema is betrokken geweest bij de definitie, focus en inrichting ervan. Op 27 juni werd het in Den Bosch ondertekend door gemeenten, de rijksoverheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Lees verder >

Rapportage onderzoek opgeleverd aan VodafoneZiggo

Rapportage onderzoek opgeleverd aan VodafoneZiggo

Digitalisering | Digitale Private Sector

In een ideale wereld werken overheid en bedrijfsleven naadloos samen en profiteert zowel de private als de publieke sector. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om een maatschappelijke doelstellingen te realiseren, zoals leefbaarheid en armoedebestrijding, terwijl het bedrijfsleven de technologie en kennis heeft om dit ondersteunen. De praktijk is echter weerbarstiger: in de praktijk lijkt deze samenwerking op een trapeze-act, waarbij beide partners welwillend zijn en tegelijk moeite hebben om elkaar vast te houden.

Lees verder >

City Deal Slim Maatwerk moet Nederlanders helpen met gezond wonen

City Deal Slim Maatwerk moet Nederlanders helpen met gezond wonen

DIGITALISERING | Smart City

Achttien private en publieke partijen tekenden recent de intentieverklaring voor de nieuwe City Deal ‘Slim Maatwerk’, waarin gezocht wordt naar instrumenten om Nederlanders te helpen bij zelfstandig en gezond wonen in de gewenste thuisomgeving. De partners in de City Deal geloven daarbij in een belangrijke bijdrage van digitalisering en technologisering.

Klaes Sikkema werkt namens WE Labs natuurlijk heel graag mee aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten, zeker als mensen daarmee langer in goede gezondheid thuis kunnen blijven wonen.

Lees verder >