< Terug naar het overzicht

Why Not: Een adaptievere gemeente door externe samenwerking

Innovatie

Why Not: Een adaptievere gemeente door externe samenwerking

In deze 'Why Not' beschrijft Klaes Sikkema hoe een gemeente adaptiever wordt door samen te werken met de externe omgeving.


Crisis? Welke crisis?!

Als WE LABS geloven we in oplossingen, niet in problemen. We vinden het te gemakzuchtig om alleen te klagen over alles wat niet goed gaat in de wereld (en dat is nogal wat!) of angst te creëren voor wat mogelijk nog komen gaat. Daarom schetsen we in deze rubriek “Why Not” mogelijke oplossingsrichtingen voor de uitdagingen die we zien. We hopen hiermee medestanders te vinden, die net als wij de schouders eronder willen zetten door een innovatief project of programma te bouwen. Omdat ze geloven dat de wereld verandert door aan de slag te gaan, niet door erover te blijven filosoferen en debatteren.

 

In deze 'Why not' beschrijft Klaes Sikkema (LinkedIn) hoe een gemeente adaptiever wordt door samen te werken met de externe omgeving.

 

Externe samenwerking

In de Innovatiemotor schetste ik de knellende situatie waarin veel gemeenten zich bevinden waardoor innovatie, die zo broodnodig is, onvoldoende van de grond komt. Vanuit de stelling dat ze juist moeten innoveren om tot nieuwe oplossingen te komen, omdat oude oplossingen simpelweg niet voldoende schaalbaar zijn of onvoldoende rekening houden met de toenemende complexiteit. Ik gaf daarbij aan dat een mogelijke oplossing schuilt in een buitenboordmotor voor innovatie. Een toegespitste, externe organisatie ten dienste van gemeenten, die zich richt op het ontwikkelen en valideren van innovatieve en schaalbare oplossingen.

 

In deze ‘Why not’ een iets andere twist. In plaats van een buitenboordmotor vorm te geven kan een gemeente namelijk ook kiezen voor samenwerking met de externe omgeving. Of dit juist combineren met de geschetste externe organisatie waardoor hun realisatiekracht verder toeneemt.

Of we nu spreken over een (business) ecosysteem of simpelweg externe omgeving, in beide gevallen duiden we op een min of meer georganiseerde vorm waarin onderwijs en wetenschap, bedrijfsleven, (semi-)overheden en vertegenwoordiging uit de samenleving in contact met elkaar staan.

 

Techbedrijven

Uit onderzoek dat we in opdracht van VodafoneZiggo recent hebben uitgevoerd naar de samenwerking tussen techbedrijven en gemeenten blijkt duidelijk dat deze samenwerking als steeds relevanter wordt gezien. De exponentieel snelle groei van digitale oplossingen en toepassing daarvan is door een gemeente niet bij te benen terwijl techbedrijven continu op zoek zijn naar relevante 'use cases' om deze technologie toe te passen en te valideren.

 

Mobiliteit

Maar niet alleen op het gebied van digitalisering zien we ontwikkelingen die lastig zijn bij te benen. Ook op het gebied van mobiliteit hebben we de afgelopen jaren een toestroom van modaliteiten gezien: e-step, speed-pedelec, mono-wheels, e-vrachtfiets en andere vernieuwende voertuigen in deelvorm of particulier bezit. In de meeste gevallen hadden overheid en gemeenten er geen afdoende antwoord op en is de wetgeving voor deze nieuwe modaliteiten nog steeds niet geïmplementeerd. Ook het sentiment binnen de maatschappij zelf kan razendsnel veranderen op basis van ingrijpende sociale of technologische gebeurtenissen, zoals de recente pandemie aantoont.

 

Gemeente als onderdeel van groter geheel

Om hier sneller op in te kunnen spelen moet de gemeente, meer nog dan vroeger, goede receptoren hebben in de maatschappij en is in gesprek zijn en blijven met vertegenwoordigers in de samenleving van groot belang. Een deel van de oplossing is adaptief in kunnen spelen op veranderingen in de externe omgeving en dus meer samenwerken met diezelfde omgeving. Niet de gemeente zien als een autonoom en naar binnen gekeerd instituut, maar als onderdeel en stalmeester van een groter geheel. Dus waarom niet die samenwerking met de externe omgeving nadrukkelijker vormgeven en investeren in capaciteit die zorgt voor verbinding?

 

Wil je eens sparren over hoe je dit inregelt in je organisatie of wil je de businesscase achter samenwerking met de externe omgeving met ons verkennen? Bel ons dan!

  

Inspirerende groet,

 

Klaes Sikkema

 

Mocht je zelf ook een “Why Not” willen schrijven, die wij vervolgens in deze rubriek en de socialmediakanalen delen, stuur die dan naar info@welabs.nl.

Een ‘WHY NOT’ beschrijft in maximaal 500 woorden een oplossingsrichting voor een maatschappelijk knelpunt.Lees ook:

GovTech Day 2024 - 07-06-2024

Hoe verhoudt Smart Mobility zich tot de 'Stad 2.0'? - 08-03-2024

Green Innovation Hub contest 2024 - 08-02-2024

Verslag Tekle Gemeente- en Provinciedag - 10-11-2023

WE Labs aanwezig op Smart City Expo Barcelona - 01-11-2023

Digital Twin technologie voor nieuwe markten - 29-08-2023

Digitale Ethiek: Ethiek neemt de Tijd, Technologie bepaalt de Snelheid - 18-08-2023

Bekijk het webinar Ammoniakmeetsystemen - 20-06-2023

Nanotechnologie voor emissie-problematiek binnen de veehouderij - 07-06-2023

Why Not: Stoppen met hokjes 'publiek'/'privaat' - 23-05-2023

Opdracht Crowd Safety Manager voor Koningsdag - 28-04-2023

Hoe kan je als centrummanager data gebruiken? - 13-04-2023

Opdracht voor kwartiermaker - 07-04-2023

Why Not: God's Eye Perspective - 06-04-2023

Versnelling van innovatie voor een toekomstbestendige, duurzame Nederlandse landbouw - 23-02-2023

WE LABS nieuwe Premium Partner van de Future City Foundation - 14-02-2023

Why Not: Motivatie: de belangrijkste prioriteit in onze prullenbak - 12-01-2023

Why Not: Innovatie Marktplaats - 01-12-2022

Why Not: Samenwerking tussen overheid en inwoners - 03-11-2022

Why Not: de 'WE SPACE' - 06-10-2022

Xander Pieterse in Editie NL - 30-09-2022

Why Not: Een innovatiemotor voor gemeenten - 18-08-2022

'Maak van digital twins voor overheden een universele stekkerdoos' - 03-08-2022

Ondertekening City Deal 'Slim Maatwerk' - 29-06-2022

Rapportage onderzoek opgeleverd aan VodafoneZiggo - 03-06-2022

Pre-order het nieuwe boek: 'Zo creëer je waarde' - 02-06-2022

City Deal Slim Maatwerk moet Nederlanders helpen met gezond wonen - 01-06-2022

Stimuleren van innovatie voor het midden- en kleinbedrijf - 31-05-2022