< Terug naar het overzicht

City Deal Slim Maatwerk moet Nederlanders helpen met gezond wonen

DIGITALISERING | Smart City

Achttien private en publieke partijen tekenden recent de intentieverklaring voor de nieuwe City Deal ‘Slim Maatwerk’, waarin gezocht wordt naar instrumenten om Nederlanders te helpen bij zelfstandig en gezond wonen in de gewenste thuisomgeving. De partners in de City Deal geloven daarbij in een belangrijke bijdrage van digitalisering en technologisering.

Klaes Sikkema werkt namens WE Labs natuurlijk heel graag mee aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten, zeker als mensen daarmee langer in goede gezondheid thuis kunnen blijven wonen.


In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ onderzoeken gemeenten, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen welke oplossingen digitalisering en technologisering kunnen bieden om elke Nederlander zelfstandig en gezond thuis te laten wonen. Via de City Deals willen de overheid en partners invulling geven aan de doelstelling van de Agenda Stad om groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden te versterken.

 

De Citydeal Slim Maatwerk richt zich op het innoveren van processen in het sociaal domein. De deal slaat daarmee een ander pad in in vergelijking met andere City Deals. Bij Slim Maatwerk kijken de partners bijvoorbeeld naar de communicatie en coördinatie tussen verschillende hulpverleners, zoals doelgerichter delen van clientinformatie en het voorspellen van de juiste ingrepen voor inwoners op basis van data-analyse.

 

Ouderen of inwoners met schuldenproblematiek moeten met de slimme oplossing worden ondersteund. Randvoorwaarde voor dergelijke oplossingen is dat ze sociaal en democratisch tot stand komen. Zo moet de technologie niet leidend zijn, maar vooral ondersteunen. Omwonenden of verzorgers van inwoners met een hulpvraag zouden bijvoorbeeld een seintje kunnen krijgen wanneer zij nodig zijn.

 

Het ondertekenen van de intentieverklaring voor de City Deal werd officieel ingeluid door wethouder Mark de Man van de gemeente Súdwest-Fryslân en wethouder Maarten Burggraaf van de gemeente Dordrecht. Andere gemeenten die de City Deal ondertekenden zijn Enschede, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Roermond en Sittart-Geleen. Alle andere partners zijn hier te vinden.

 

‘In onze gemeente zijn de afstanden tussen verschillende kernen erg groot’, zegt De Man. ‘Ik zie dat kleinere gemeenschappen kunnen leunen op slimme technologie. Ik weet uit ervaring wat data voor ons kunnen doen, waarmee je kan sturen in het sociale domein.’

 

Over de schutting kijken

Volgens de wethouder uit Súdwest-Fryslân kan de City Deal eraan bijdragen om beleid slimmer en efficiënter tot zijn recht te laten komen, mede door de samenwerking met andere gemeenten. ‘In Súdwest-Fryslân zoeken we in onze aanpak vaak eerst soortgenoten die in dezelfde positie zitten. Het is interessant om nu eens kennis te maken met een stad als Dordrecht.’

 

Ook in Dordrecht is reden om aan de City Deal deel te nemen. Burggraaf: ‘In onze gemeente ligt in sommige wijken sterke vergrijzing op ons pad. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die bewoners over tien jaar nog samen kunnen wonen? Kunnen we inwoners met schulden uit de problemen helpen?’

 

Goede timing

De lancering van de City Deal ‘Slim Maatwerk’ komt volgens Frank Reniers, manager van Agenda Stad bij het ministerie van BZK, op een goed moment. ‘In Nederland staan we voor grote opgaven rond woningbouw en de stijgende zorgvraag. Alle beleidsagenda’s van de ministeries komen nu op tafel, dit is dus hét moment om te kijken wat we daaraan toe willen voegen’, zegt Reniers.

 

Ook noemt hij de gemeenteraadsverkiezingen: ‘Er zijn een hoop nieuwe wethouders waarmee we aan de slag kunnen. Door met hen te kijken waar ze tegenaan lopen, kunnen de verschillende afdelingen binnen het Rijk kijken hoe regelgeving en subsidies worden aangesloten op wat er nodig is.’ 

 

Toolbox

Jan-Willem Wesselink, programmamanager van Future City Foundation, is blij met de lancering van Slim Maatwerk. ‘We streven ernaar dat iedere Nederlander in vrijheid kan wonen en leven zoals hij dat wil. Met de City Deal willen we instrumenten bergen in een toolbox om te laten zien welke slimme oplossingen er voor het sociale domein bestaan.’ Volgens Wesselink moeten die instrumenten uiteindelijk als normaal worden gezien.Lees ook:

Hoe verhoudt Smart Mobility zich tot de 'Stad 2.0'? - 08-03-2024

Green Innovation Hub contest 2024 - 08-02-2024

Verslag Tekle Gemeente- en Provinciedag - 10-11-2023

WE Labs aanwezig op Smart City Expo Barcelona - 01-11-2023

Digital Twin technologie voor nieuwe markten - 29-08-2023

Digitale Ethiek: Ethiek neemt de Tijd, Technologie bepaalt de Snelheid - 18-08-2023

Bekijk het webinar Ammoniakmeetsystemen - 20-06-2023

Nanotechnologie voor emissie-problematiek binnen de veehouderij - 07-06-2023

Why Not: Stoppen met hokjes 'publiek'/'privaat' - 23-05-2023

Opdracht Crowd Safety Manager voor Koningsdag - 28-04-2023

Hoe kan je als centrummanager data gebruiken? - 13-04-2023

Opdracht voor kwartiermaker - 07-04-2023

Why Not: God's Eye Perspective - 06-04-2023

Versnelling van innovatie voor een toekomstbestendige, duurzame Nederlandse landbouw - 23-02-2023

WE LABS nieuwe Premium Partner van de Future City Foundation - 14-02-2023

Why Not: Motivatie: de belangrijkste prioriteit in onze prullenbak - 12-01-2023

Why Not: Innovatie Marktplaats - 01-12-2022

Why Not: Samenwerking tussen overheid en inwoners - 03-11-2022

Why Not: de 'WE SPACE' - 06-10-2022

Xander Pieterse in Editie NL - 30-09-2022

Why Not: Een adaptievere gemeente door externe samenwerking - 08-09-2022

Why Not: Een innovatiemotor voor gemeenten - 18-08-2022

'Maak van digital twins voor overheden een universele stekkerdoos' - 03-08-2022

Ondertekening City Deal 'Slim Maatwerk' - 29-06-2022

Rapportage onderzoek opgeleverd aan VodafoneZiggo - 03-06-2022

Pre-order het nieuwe boek: 'Zo creëer je waarde' - 02-06-2022

Stimuleren van innovatie voor het midden- en kleinbedrijf - 31-05-2022