Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Innovatie | Kennisvalorisatie

De subsidieregeling Thematische Technology Transfer (TTT)  maakt het mogelijk om kennis van onderzoeksorganisaties beter naar de samenleving en markt te brengen. De regeling komt uit de middelen van het Toekomstfonds en voorziet kennis-startups van startkapitaal. De gelden zijn verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en investeerders.

Lees verder >

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Digitalisering | Digitale Transformatie

Een interim opdracht van WE LABS voor de Economic Board Utrecht (EBU) om te komen tot een coherente digitale strategie ten behoeve van economische- en werkgelegenheidsgroei in de Utrecht Region (Provincie Utrecht en de regio Gooi en Eemlanden).

Lees verder >

TechniekCoalitie

TechniekCoalitie

Digitalisering | Smart Industry

De Techniekcoalitie is een gezamenlijk initiatief in Zuid-Nederland van Brainport Network, FME, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland en de opleidingsfondsen OOM, A&O en OTIB voor het overheidsprogramma Leven Lang Ontwikkelen. Met dit initiatief willen zij kleine en middelgrote technische bedrijven ondersteunen in het opstellen van toekomst- en personeelsplannen voor competenties en beroepen van de toekomst.

Lees verder >

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

DUURZAAMHEID | VEEHOUDERIJ | ECONOMIE

Gezien de groeiende urgentie voor de verduurzaming van de veehouderij, zijn er nog maar weinig duurzame stalsystemen beschikbaar; stalsystemen die beter zijn voor mens, dier, milieu en boer. De ideeën zijn er echter wel: ideeën voor nieuwe werkingsprincipes of nieuwe toepassingsgebieden daarvan op het boerenerf. Het is van belang dat deze ideeën een concrete stap verder worden gebracht.

Lees verder >

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Floating Car Data Rijkswaterstaat

DIGITALE TRANSFORMATIE

In opdracht van Rijkswaterstaat is voorbereidend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van in-car data en naar onderzoeksorganisaties en marktpartijen (internationaal en nationaal) die reeds kennis en ervaring met het onderwerp hebben.

Lees verder >

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

DATAFICATIE | DIGITALE TRANSFORMATIE

Op eigen initiatief is een delegatie van Rijkswaterstaat meegenomen op excursie naar AerData (Boeing) met als onderwerp "predictive maintenance en asset optimization". Daaruit is de opdracht voortgekomen om een project te ontwikkelen en te begeleiden ten aanzien van "voorspellend asfaltonderhoud".

Lees verder >

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

KENNISMANAGEMENT & DIGITALE TRANSFORMATIE

Het is een gegeven dat kennis binnen veel organisaties een van de meest ondergewaardeerde en verwaarloosde aspecten is. Uit onderzoeken blijkt dat slechts zo’n 15% van de binnen organisaties aanwezige (relevante) kennis op effectieve wijze wordt ingezet. Voor goede kennisuitwisseling en samenwerking is een goed inzicht in aanwezige en benodigde kennis van belang.

Lees verder >

Factory Of The Future (FOKUS)

Factory Of The Future (FOKUS)

SMART INDUSTRY | ECONOMIE

FOKUS - staat voor: Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking. De doelstelling van het project is het door een gestructureerde aanpak proactief inzetten en verbinden van de kennis, faciliteiten en technologieën in de kennislabs in Nederland en Vlaanderen op het gebied van productietechnologie, zodat bij 200 KMO/MKB-bedrijven potentieel innovaties kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd die hen helpen te transformeren naar een Fabriek van de Toekomst (FvdT).

Lees verder >

Techvalley

Techvalley

SMART INDUSTRY | ECONOMIE

Holland boven Amsterdam kent een groot aantal innovatieve machinebouwers. Of het nu gaat om high-tech wielbouwmachines, robots of machines voor de verwerking van zaden of fruit: deze bedrijven, die bekend staan als de ‘Technospitsen’ behoren wereldwijd tot de top in hun nichemarkten.

Lees verder >

Smart Data Brabant

Smart Data Brabant

DIGITALE TRANSFORMATIE | ECONOMIE

Data zijn de grondstof van de nieuwe economie. Wereldwijd ontstaan veel (nieuwe) bedrijven die economische waarde creëren met data (dataficatie). In opdracht van de provincie Noord-Brabant zijn wij verantwoordelijk voor de actielijn Data Delen.

Lees verder >