< Terug naar het overzicht

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

DIGITALISERING | SMART CITY

Naar schaalbare digital-twin-oplossingen

Hoe kunnen we digitale-twin-oplossingen die worden ontwikkeld breder inzetten binnen de verschillende gemeenten en zodoende de ontwikkeling niet alleen versnellen maar ook zorgen voor een betere interoperabiliteit en de cumulatieve kosten serieus beperken?


Vanaf 2018 zijn we binnen WE LABS betrokken bij het toepassen van digital-twin-oplossingen voor verschillende vraagstukken. Het enthousiasme waarmee gemeenten de digital-twin-technologie omarmen stemt ons in principe erg positief. Digitale twins kunnen helpen bij het voorkomen van faalkosten, bij het nemen van betere (meer duurzame en inclusieve) besluiten en bij het opbouwen van meer holistische kennis over hoe verschillende assets en domeinen binnen de stad en regio met elkaar interacteren.

 

Schaalbaarheid

Het enthousiasme vanuit andere gemeenten om zelf ook aan het werk te gaan met Crowd Safety Manager heeft het gesprek met onder andere de G40-gemeenten op gang geholpen ten aanzien van schaalbaarheid van het huidige digital-twin-landschap. De huidige autonome ontwikkeling leidt tot veel nadelen ten aanzien van digital twinning waaronder hoge kosten, relatief trage adoptie en beperkt leervermogen tussen afdelingen en gemeenten onderling.

 

De G40, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben daarom WE LABS gevraagd na te denken over een marktmechanisme waarmee een betere schaalbaarheid en snellere ontwikkeling van digitale-twin-technologie voor gemeenten (en anderen) kan worden gerealiseerd.

 

Verkenning

We hebben een verkenning uitgevoerd naar de huidige stand van zaken waarbij we bewust hebben gekeken naar zowel de nationale als de internationale ontwikkelingen. Daarbij hebben we de technische en operationele knelpunten verkend, de voorgestelde oplossing(en) gevalideerd binnen een breed spectrum aan specialisten en vervolgens de conclusies vertaald in een visiedocument waarin we de beoogde situatie beschrijven, inclusief de weg ernaartoe.

 

Het visiedocument “Een perfecte storm” kunt u hier kosteloos downloaden.

 

Meer weten?

Lees in dit artikel meer of neem voor meer informatie contact op met

Klaes Sikkema ().Bekijk ook:

Datadelen om versnelling binnen de infrasector te stimuleren

AI Compass

Phyléus

Crowd Safety Manager: Voorspellen en in goede banen leiden van escalerende drukte

Smart Society Dordrecht: koersdocument voor de inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen in de regio Dordrecht

Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Lifeport Circular Lab: een netwerk van Living Labs rond circulaire regionale opgaven

Thematic Technology Transfer, Circular Technologies

Data en Kennis Hub Gezond Stedelijk Leven Utrecht

Regionale Actieagenda Digitale Transformatie

TechniekCoalitie

Innovaties en Business Cases Innovatieve Stalconcepten

Floating Car Data Rijkswaterstaat

Voorspellend Asfaltonderhoud Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kennisboom en kennisprofielen

Factory Of The Future (FOKUS)

Techvalley

Digitalisering Vergunningen, Toezicht en Handhaving Brabant

Smart Data Brabant