Crisis?
Welke
crisis?!

Samen gaan wij elke innovatieuitdaging aan in het maatschappelijke domein

Over ons Projecten

JIJ + IK = WE

 

Binnen een groeiend netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en overheden bouwt WE Labs aan samenwerking, inspirerende projecten en rendabele business cases voor een duurzame toekomst. Dit doen we als ontwikkelaar, kwartiermaker, verbinder, adviseur, projectmanager of mede-ondernemer.

 

Onze projecten worden gekenmerkt door persoonlijke verbinding, samenwerking en innovatie en kennen altijd een maatschappelijk belang.

 

Zoek ons op of stuur een mailtje. We leren je graag kennen >

WE actueel

GovTech Day 2024

DIGITALISERING | SMART CITY

GovTech Day 2024 >


We Labs
acteert

als kwartiermaker en als verbinder

als adviseur en als projectleider

als netwerker en als kennisdrager


We Labs
werkt

waar overheid, bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten

waar verandering en vernieuwing gewenst zijn

waar werelden en domeinen elkaar willen begrijpen

waar innovatie een oplossing kan bieden

waar financiƫle regelingen een kickstarter voor uitvoer zijn


We Labs
heeft

een hart voor duurzaamheid

passie voor innovatie

kennis van financiën

inzicht in de publieke en de private wereld

verstand van digitalisering

ervaring in techniek

een achtergrond bij MKB'ers en start-ups

connecties in de publieke sector en de industrie


WE gaat voor verduurzaming

WE gaat voor een duurzame, vernieuwende toekomst. Voor WE Labs is het belangrijk dat al onze projecten bijdragen aan een duurzame en dynamische maatschappij en een verbeterde leefbaarheid van stad en land.


Duurzaamheid

Specifiek binnen duurzaamheid concentreert WE Labs zich op bijvoorbeeld de Circulaire Economie met hergebruik van materialen binnen onder andere Lifeport Circular Labs. Binnen de Energietransitie zijn we actief met het opzetten van field labs, zoals Industriële Elektrificatie. Bij de Agri & Food is WE Labs betrokken vanuit de Taskforce Toekomstbestendige Stallen in het streven naar de vermindering van schadelijke emissies voor zowel dier en mens als omgeving. Daarnaast is WE betrokken bij land- en tuinbouw met duurzaamheid en circulariteit als doelstelling.


Digitalisering

Een containerbegrip dat steeds meer concrete vormen begint te krijgen en ons dagelijks leven sterk zal beïnvloeden. Voor Digitale Transformatie binnen het publieke domein is WE Labs zeer actief evenals binnen Smart City en Smart Industry initiatieven, onder andere via de Future City Foundation. Ethische kwesties en Safety & Security spelen een steeds grote rol in dit geheel. Onze focus bij digitalisering ligt sterk op centrale en gemeentelijke overheden en hun samenwerking met de Private sector.


Innovatie

Ter ondersteuning van alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid is innovatie essentieel. Dit kan betrekking hebben technische innovatie, maar zeker ook op vormen van samenwerking, de opzet van projecten en in kennisvalorisatie. Kennis en expertise heeft WE Labs in mobiliteit, licht en elektronica, systeemengineering, digitalisering en data en milieu. Op verzoek ondersteunen we met strategische- en marktanalyses en de ontwikkeling van goed onderbouwde businesscases. Voor de Kennis- en Innovatieagenda zijn we via High Tech Systemen en Materialen betrokken als Innovatiemakelaar.

WE projecten

AI Compass

SMART CITY | DIGITALE TRANSFORMATIE

AI Compass >

Phyléus

DUURZAAMHEID | VEEHOUDERIJ

Phyléus >